Ruch Twórców Rodowych Siedlisk Białorusiszcz


Aktualizowane 12 marca 2013 roku

Rozwój ruchu twórców Rodowych siedlisk w Białorusi zaczął się już w 2001 roku, a do dnia obecnego osiągnął następujące rezultaty:

Około 450 ludzi ( ok. 170 rodzin) buduje swoje rodowe siedliska w Białorusi, ponad 210 osób (ok. 75 rodzin) już spędza zimy na swojej ziemi, w wielu z tych siedlisk już rodziły się dzieci. Według danych portalu www.ecoby.info, w Białorusi formuje się 41 wiosek. 3 z nich to rozwinięte osady (w których mieszka na stałe ponad 10 osób), w 22 część osób spędza zimę, 13 wiosek jest w trakcie budowy, 1 w trakcie załatwiania formalności, a 2 grupy inicjatywne szukają miejsca pod osadę. Największą osadą „anstazjową” w Białorusi są Rosy, gdzie mieszkają 32 rodziny, następną w kolejności Zwon-Gora (13 rodzin), reszta wiosek ma 10 i mniej rodzin zamieszkujących. Mówiąc o etapach rozwoju tego Ruchu na Białorusi, można wymienić następujące okresy:

- 2001 – po ukazaniu się książek Władimira Megre „Stworzenie” i „Kim jesteśmy”, zaczęła się aktywna działalność w Białorusi
- 2002 – powstaje organizacja „Stworzenie” i „Zielony dom”, odbywa się pierwszy zjazd
- 2003– początek powstawania pierwszej osady (Rosy), stworzenie organizacji „Swoja ojczyzna”
- 2004 – w listopadzie odbywa się w Mińsku spotkanie z Władimirem Megre, przybywa 1200 ludzi, co motywuje to dalszego działania
- 2005-2008 – aktywne działania, powstaje wiele grup inicjatywnych, większość białoruskich „anastazjowych” wiosek formuje się w tym czasie
- 2006 – wydano gazetę „Nasza Kryniczka” oraz stworzono portal ecoby.info
- 2007 – stworzono „Przestrzeń zgodnych działań w Białorusi”, przeprowadzono pierwszy ogólnokrajowy zjazd twórców rodowych siedlisk.
- 2008 – na Białorusi odbywają się regularne spotkania (Mińsk, Grodno, Homel, Bobrujsk, Witebsk itd.)
- 2009 – stopniowy spadek aktywności
- 2010 – wiele grup inicjatywnych osiedla się na wsi, starsze osady zaczynają aktywnie działać (organizacja świąt, warsztatów, obozów)
- 2011 – wiele regularnych spotkań urywa się, przestaje być wydawana gazeta „Nasza Kryniczka”,
- 2012 – wioski „anastazjowe” rozwijają się, coraz więcej ludzi przenosi się na wieś

Jak można zauważyć, białoruski ruch twórców rodowych siedlisk stopniowo przechodzi w następną fazę rozwoju. Nawet jeśli na początku była to euforia i romantyczny poryw, to na przestrzeni 12 lat wielu porzuciło tą ideę, lecz ci, którzy pozostali – są naprawdę poważnie nastawieni do działania, ci ludzie żyją lub budują się na swojej ziemi (wielu robi to w pojedynkę). Zgromadzono wiele doświadczeń w dziedzinie budownictwa, ogrodnictwa, pracy w siedlisku, edukacji, i większe wioski zaczynają dzielić się nimi poprzez warsztaty i seminaria. Jeszcze 5 lat wcześniej, droga ku swojemu rodowemu siedlisku wyglądała raczej mgliście, tak teraz można powiedzieć, że to wydeptana ścieżka, którą przeszły setki ludzi, i sukcesy w tym polu można na własne oczy zobaczyć w istniejących wioskach. Niuanse i przepisy prawne odnośnie nabywania ziemi, rodzenie i wychowywanie dzieci i wiele innych ważnych kwestii już są opisywane i wydawane w broszurach. Jest więcej niż pewne, że jedyne przeszkody na tej drodze istnieją tylko w głowach ludzi, a to generalnie jest kwestia osobistej determinacji.

Oczywiście, przed Białorusią jeszcze długa droga, ale Białorusini zrobili pierwsze kroki, i dalej będzie im lżej. Tak czy inaczej, żeby żyć na swojej ziemi, trzeba ciągle myśleć, uczyć się i działać. Bez sensu jest czekać nie wiadomo na co, w każdym jest to, co niezbędne, żeby tworzyć świat takim, jakim pragniemy go widzieć. Każdy z nas jest twórcą swojego szczęścia, i tylko od nas zależy, jaki będzie nasz jutrzejszy dzień.

[…] Aby wymieniać się radami, pomocą, doświadczeniami, z życia w rodowym siedlisku, każdego roku na przełomie lutego i marca odbywa się otwarte białoruskie forum twórców Rodowych siedlisk, gdzie przyjeżdża zwykle 250-300 ludzi. Na tych spotkaniach porusza się tematy budownictwa, uprawy, zarabiania na ziemi, rodzenia i wychowywania dzieci, tworzenia wioski i inne. Można tam nie tylko znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, ale również poznać ludzi którzy już żyją na swojej ziemi i mogą osobiście opowiedzieć o własnych doświadczeniach. Natomiast jesienią, w ostatnie wolne dni listopada, odbywa się coroczna „koncertowa konferencja” organizacji „Stworzenie”.

A na Ziemi będzie dobro!Tłumaczenie: Mateusz Aponiewicz


Dyskusja na forum o powyższym artykule - > TUTAJWyszukaj

Polecamy